Dawid Malejka tel. 693 551 813 •  
Oferta

 
Specjalistyczna terapia w przypadku bólu:
 

KRĘGOSŁUPA
dyskopatia - rwa kulszowa - rwa ramienna - bóle przeciążeniowe
lumbalgia - bóle bioder - „korzonki”
rehabilitacja po operacji kręgosłupa


PLECÓW I KARKU

bóle międzyłopatkowe - sztywny i bolesny kark - bóle barków

GłOWY
bóle głowy typu napięciowego - bóle głowy pochodzenia szyjnego

W STANACH POURAZOWYCH

uszkodzenie mięśni - zwichnięcie stawów - ograniczenie ruchomości  Metody leczenia:


MDT MCKENZIE
TERAPIA MANUALNA
PNF
KINESIOLOGY TAPING
TECHNIKI TKANEK MIĘKKICH
S-E-T CONCEPT
Metoda McKenziego - Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia

Metoda diagnozowania i leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa i kończyn opracowana w latach sześćdziesiątych XX wieku przez nowozelandzkiego terapeutę Robina McKenzie. Opiera się ona o znajomość typowych wzorców objawów bólowych oraz o ich głęboką analizę zachowania się w wywiadzie jak i w trakcie badania pacjenta.

Diagnoza ustalana jest poprzez bardzo dokładny wywiad i badanie, polegające głównie na obserwacji reakcji bólowych pacjenta oraz zakresu ruchomości kręgosłupa na zadany w ściśle określonym kierunku ruch. Efektem tak przeprowadzonego badania jest odnalezienie preferencji kierunkowej - wyznaczającej kierunek ruchu, który zastosowany w technikach terapeutycznych i ćwiczeniach wykonywanych samodzielnie w domu, będzie powodował szybką poprawę stanu pacjenta.

W metodzie McKenziego stosuje się bezpieczną progresję siły terapeutycznej. Fizjoterapeuta wprowadza stopniowo indywidualnie dobrany ruch wykonywany siłami samego pacjenta, techniki delikatnego docisku, poprzez mobilizacje, aż po manipulacje. Za każdym razem obserwuje reakcje pacjenta na zadaną technikę. W przypadku ewentualnego zwiększenia bólu pacjenta, już w początkowym etapie istnieje możliwość bezpiecznego odstąpienia od wykonywania niektórych technik terapii. Szeroka gama stosowanej terapii mechanicznej dobrana jest dla każdego pacjenta indywidualnie i zgodnie z występującym zespołem bólowym.

Celem terapii metodą McKenziego jest nie tylko wyleczenie, ale także edukacja pacjenta. Terapeuta bardzo dokładnie opisuje mechanizm występujących dolegliwości, jego przyczyny, a także, co jest niezwykle istotne sposób prawidłowego wykonywania codziennych czynności w celu zmniejszenia ryzyka nawrotów incydentów bólowych w przyszłości.

Metoda McKenziego jest niezwykle skuteczna w terapii bólu m.in.:

 • kręgosłupa,
 • głowy,
 • kończyn,
 • barku,
 • oraz innych dolegliwości „odkręgosłupowych”.

Strona internetowa Instytutu Mckenziego Polska www.mckenzie.plKrótkodźwigniowe Techniki Manipulacyjne

Są to bardzo bezpieczne techniki fizjoterapeutyczne charakteryzujące się użyciem małej siły  i krótkiego zakresu ruchu. Celem tych działań jest zastosowanie ukierunkowanej siły na konkretny staw, który jest ściśle określony w poprzedzającym terapie badaniu. Techniki te są bardzo delikatne i nie pozwalają na uszkodzenie struktury kręgosłupa, czy bolesność przy zabiegu.
Ważną zaletą owych technik jest niezliczona liczba możliwości wykonania zabiegu poprzez odpowiednie ułożenie pacjenta do zabiegu, dzięki czemu technikę można nakierować jak najdokładniej na znalezione zaburzenie w stawie, nie obciążając pozostałych struktur organizmu. Terapia  wymaga minimalnej siły, dzięki wielowymiarowemu ustawieniu wstępnemu stawu dlatego osiągnięcie końcowego zakresu ruchu zazwyczaj nie jest konieczne. Poprzez kombinację licznych komponent tworzy się bowiem barierę, nie będącą barierą fizjologiczną ruchu w stawie. Zmniejsza to znacznie ryzyko urazu czy bólu i pozwala zastosować tę metodę u większości pacjentów  ze względu na wysokie bezpieczeństwo.PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

PNF (proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu) jako koncepcja neurofizjologicznego, kompleksowego oddziaływania na organizm, powstała dzięki współpracy neurofizjologa - dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Maggie Knott w 1946 r. i do dziś jest koncepcją doskonalącą się oraz wykorzystującą najnowsze osiągnięcia nauk medycznych.
PNF jest metodą posiadającą własną filozofię i zasady terapii z pacjentem - przyjazną dla pacjenta - opartą na bezbolesnej pracy, wykorzystującą rezerwy tkwiące w organizmie. Podstawowym założeniem terapii jest wykorzystanie silnych i zdrowych regionów ciała dla przywrócenia konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby  Koncepcja ta opierając się na budowie anatomicznej i pracy funkcjonalnej człowieka, wykorzystuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do codziennej aktywności życiowej.
PNF jest metodą funkcjonalną, ukierunkowaną na indywidualne potrzeby ruchowe zgłaszane przez pacjenta, który jest partnerem terapeuty. Praca w tej koncepcji polega na analizowaniu chorego w sposób całościowy, a nie tylko fragmentu jego ciała z występującym problemem funkcjonalnym. Zgodnie z występującą dysfunkcją, w terapii wykorzystywane są techniki uczące i przywracające ruch i koordynacje, stabilizujące, mobilizujące, rozluźniające, a także przeciwbólowe.
W PNF proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez pacejnta i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcje PNF stosuje się m.in. w:

 • neurologii,
 • ortopedii,
 • chorobach nerwowo-mięśniowych,
 • terapii bólu,
 • reedukacji chodu.Kinesiology taping


Kinesiology Taping to nowatorska metoda rehabilitacji stworzona na początku lat siedemdziesiątych w Japonii przez dr Kenzo Kase. Do Europy dotarła w roku 1998, a do Polski w 2004r. Specjalne plastry Kinesio,  naklejane na skórę mają właściwości zbliżone do właściwości skóry (grubość i rozciągliwość). Dzięki temu, że plastry są bardzo wytrzymałe i naklejane na kilka dni -jest to terapia, która działa cały czas - 24 godziny na dobę.

Metoda ta polega na sensorycznym oddziaływaniu naklejonego w specjalny sposób plastra na skórę, w celu wykorzystania naturalnych możliwości samoleczenia organizmu. Indywidualne dopasowanie sposobu naklejenia plastra do potrzeb pacjenta  umożliwia przywrócenie prawiłowego funkcjonowania tkanek.

Stosowanie w terapii kinesiology taping pozwala na korekcje ustawienia stawów, normalizacje napięcia mięśniowego, poprawę funkcji układu limfatycznego a także zabezpiecza przed wykonaniem niewłaściwego ruchu przez zwiększenie stabilności stawów.